Úradná
tabuľa
Tlačivá
pre občanov
Obecný
úrad
Obecné
zastupiteľstvo
Úradné
oznamy
Farnosť
REMENINY
Farské oznamy
26.03.2021

Na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie vydaného pod č. SÚCPSK–VT/93/2021 zo dňa 23. 02. 2021 a záväzného stanoviska OR PZ - ODI Vranov nad Topľou, vydaného pod č. ORPZ-VTODI-106-008/2021 zo dňa 24. 02. 2021 v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, cestný správny orgán žiadateľovi týmto

 p o v o ľ u j e 

vykonať úplnú uzávierku úseku cesty PSK III/3630 v jej kumulatívnom staničení km 0,000 až 8,380 v smere orientácie cesty (rázc. Hanušovce nad Topľou – Vavrinec) a to s denným časovým obmedzením. 

 

Dôvod uzávierky: výrub stromových drevín v cestnom ochrannom pásme cesty PSK III/3630 

 

Druh uzávierky: úplná s časovým obmedzením (od 7.00 h. do 17.00 h.) 

 

Uzávierka povolená v termíne: od 02. 03. 2021 do 15. 03. 2021 

 

Obchádzka: (podľa dopravného značenia) cesta I/18 Hanušovce nad Topľou – Vranov nad Topľou – Malá Domaša, cesta II/556 Hanušovce nad Topľou - Giraltovce


Kontakt
Obecný úrad Remeniny 11, 094 31
obec@obecremeniny.sk
057/445 23 11
Kalendár vývozu
Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek