CIRKEV

Majme na pamäti, že keby nad nami nedržal Boh svoju ruku, konali by sme ešte horšie.
Sv. Filip Neri