21.11.2022

Bohoslužobný poriadok – 21.11.2022 – 27.11.2022

Remeniny

Pondelok:  Vstup presv. Bohorodičky do chrámu

                    18:00 na úmysel darcu                požehnanie detí

Utorok:      17:00 +Mária Hirková     

Streda:         7:30 *Angelika

Štvrtok:      17:00 +Jozef

Piatok:       17:00 +Anna Čabalová

                     Biblické stretko

Sobota:        7:30 +Andrej

Nedeľa: 25. po ZSD

                10:30  *farské spoločenstvo 

      

      Prosačov 

Pondelok: Vstup presv. Bohorodičky do chrámu   16:30 *Monika s rod.

Nedeľa: 25. po ZSD      Sobotu s platnosťou  17:00 *Ján, Ľubica

 

       Vavrinec

Pondelok: Vstup presv. Bohorodičky do chrámu   8:00 na úmysel darcu 

Nedeľa: 25. po ZSD      9:00 na úmysel darcu

         

Dnes o 15:00 sa pomodlíme Večiereň

Budúcu nedeľu bude zbierka na charitu

Piatok po liturgii pozývam na Biblické stretko

10.12. 2022– Krakow – sv. liturgia, Soľná baňa Wieliczka, centrum mesta a vianočné trhy