28.02.2023

Bohoslužobný poriadok – 27.2.2023 – 5.3.2023
Remeniny
Pondelok: 8:30 Tretia hodinka
Utorok: 17:00 +Michal Diľ Kánon sv. Andreja Krétskeho (1.-2. pieseň)
Streda: 17:00 *Jozef LVPD
Štvrtok: 17:00 +Vincent
20:00 Getsemani – modlitba, rozjímanie
Piatok: 17:00 *ctiteľov B. Srdca a členov sv. ruženca LVPD
Veľkopôstny moleben
Sobota: druhá zádušná 7:30 *Mária s rod., panychída za všetkých zosnulých
Nedeľa: druhá pôstna
10:30 *farské spoločenstvo
Prosačov
Nedeľa: druhá pôstna
sobotu s platnosťou 16:00 +Jana, spovedanie, panychída za všetkých zosnulých
Vavrinec
Štvrtok: 8:00 *Lukáš, Dominik, Pavol, Daniel,
spovedanie, panychída za všetkých zosnulých
Nedeľa: druhá pôstna 9:00 *Ján Šima s rod, Martin Knašinský s rod., Jozef Šima rod.
Dnes je zbierka na charitu
Večiereň – 14:00
Spovedanie stále pred sv. liturgiou, chorých budem spovedať piatok 8:00 hod.