29.03.2023

Bohoslužobný poriadok - 27.3.2023 - 2.4.2023

REMENINY

Pondelok:   ------

Utorok:    18:00 +Michal Diľ                           5.pieseň kajúceho kánonu

Streda:        18:00 *Anna,s rod.,Mária s rod.,Vanda s rod.,Juraj s rod.,                               

Štvrtok:      ------   

Piatok:   Zakončenie Veľkej Štyridsiatnice

                   7:00 *Michal, Petronela, Anna         Veľkopôstny moleben

Sobota: Vzkriesenie spravodlivého Lazára

                   8:00 na úmysel darcu

                   9:00 spovedanie pred sviatkami Paschy

Kvetná nedeľa

            10:30 *farské spoločenstvo, požehnanie ratolestí, myrovanie

 

     PROSAČOV

Kvetná nedeľa   9:15 +Wanda, požehnanie ratolestí, myrovanie

       

VAVRINEC

Kvetná nedeľa  8:00 +Michal Kaščák, požehnanie ratolestí, myrovanie

 

Dnes je zbierka vyhlásená KBS na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.

V sobotu od 9:00 pozývam k sviatosti zmierenie pred Paschou, prosím využite túto možnosť zmierenia sa s Bohom a s cirkvou i medzi sebou navzájom.