11.04.2023

Bohoslužobný poriadok - 10.4.2023 - 16.4.2023

REMENINY

Svetlý pondelok: 10.30 *Stanislav s rod.

                                       sprievod okolo cerkvi s čítaním evanjelií

Svetlý utorok:    18:00 +Ján, Ružena

Svetlá streda:    18:00 *rod. Kaňuková                            

Svetlý štvrtok:   18:00 *Matúš    

Svetlý piatok:    18:00 +Michal, Anna

Svetlá sobota:     7:00 +Jana

 

Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi

                  10:30 *farské spoločenstvo

 

 

     PROSAČOV

Svetlý pondelok:  8:00 *Mária, Miroslav, Janka s rod., myrovanie

Svetlý utorok:    16:30 *Pavol s rod.

Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi 8:00 *Ján, Mária

 

D

VAVRINEC

Svetlý pondelok: 9:15 *rod.Mihaľová, myrovanie

Svetlý utorok:     8:00 na úmysel darcu

Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi 9:15 +Oľga, Juraj, Eva, Michal, Lily

 

Celý Svetlý týždeň je voľnica