Verejné obstarávanie

07.11.2017 19:59

Obec Remeniny ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm. b) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zabezpečuje zadávanie zákazky na dodanie prác  s názvom: „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU“

0-1 Príloha č. 1 Výkaz výmer.zip (65,5 kB)

0-2 Priloha č 2 _Obchodne_podmienky_ZoD_Návrh (4).doc (190 kB)

0-3 Príloha č 3 Formulár uchádzača (3).docx (19,7 kB)

0-4 Príloha č 4 Návrh plnenia kritéria -vzor (3).docx (12,5 kB)

Projektová dokumentácia.zip (2,8 MB)