2020

 
 
        DHZO Zmluva č. 1420 300.

 

       DODATOK č.3 NATUR-PACK.
 

      Dodatok č. 1-2020 FÚRA.

      Dodatok č. 2 k zmluve o dielo PP PROTECT.

      Dodatok č. 3 k zmluve o dielo Zniženie energetickej náročnosti Domu kultúry.

2019

 

2018

   2017
2016

 

2015

 
2014
 
2013
 
2012
 
2011