660. výročie prvej písomnej zmienky o obci Remeniny (1356-2016)

660. výročie prvej písomnej zmienky o obci Remeniny (1356-2016)
Ďakujeme všetkým, ktorí ste s nami prišli osláviť toto krásne jubileum našej obce. 
Veríme, že ste prežili krásne nedeľné popoludnie plné hudby, tanca, spevu, stretnutí i mnohých ďalších zážitkov.
Pripravili sme pre vás krátky fotoreport z tejto oslavy, ktorý si môžete pozrieť tu.