Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

O 7.4.2020 do odvolania  je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a preto platia tieto zákazy:

 

  • Zákaz zakladať oheň v priestoroch a miestach,  kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu teda vo voľnej prírode, lese a ochranných pásmach lesných pozemkov
  • Zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • Zákaz fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň  na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Zverejnené: 8.4.2020