Informácie o Miestnej akčnej skupine Slanské vrchy - Topľa

Informácie o Miestnej akčnej skupine Slanské vrchy - Topľa
Obec Remeniny je členom občianskeho združenia Miestna akčná skupina (skratka MAS) Slanské vrchy - Topľa, ktoré sa usiluje o rozvoj svojho územia, prospech svojich členov (členmi sú obce, podnikatelia, agrodružstvá, samostatne hospodáriaci roľníci, aj jednotliví občania v danom regióne), ako aj o prospech celej komunity bez ohľadu na členstvo. Prostredníctvom kancelárie MAS, ktorá sídli v budove Agrodružstva v Soli je možné za stanovených podmienok požiadať o pomoc z európskych fondov na rozvojové projekty na danom území.
Viac informácií nájdete na facebookovej stránke MAS:
 
Zverejnené: 16.12.2020