Informácie SAD Humenné

Informácie SAD Humenné

 

OZNAM  PRE  CESTUJÚCICH !

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, na základe rozhodnutia krízového štábu SR a spoločnosti SAD Humenné, a.s., budú Prepravná kancelária a Dispečing od 14.03.2020 až do odvolania

Z A T V O R E N É

Taktiež dochádza na základe nariadenia VÚC PSK s platnosťou od 16.03.2020 do 27.03.2020 k vedeniu dopravy na všetkých prímestských linkách ako v dňoch školských prázdnin.

                                                                     

POZASTAVENIE PREVÁDZKY MEDINÁRODNÝCH A DIAĽKOVÝCH LINIEK

od 13.03.2020 do odvolania,

na základe nariadenia VÚC, PSK a Ministerstva dopravy a výstavby SR

702502  - Humenné – Vranov n/T. – Banská Bystrica

702702 – Humenné – Vranov n/T. – Bratislava – Brno

SAD Humenné, a.s.

 

Zverejnené: 22.3.2020, upravené 1.4.2020