Oznámenie o povinosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom