Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva-nástup náhradníka.

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva-nástup náhradníka.