Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

Sumárne údaje z evidencie nájomného - formulár - https://www.mpsr.sk/index.php?navID=22&navID2=22&sID=23&id=13758