Voľby do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období 2018 - 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období 2018 - 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 334/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 4. apríla 2020
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Zoznam zaregistrovaných kadidátov.pdf (423856)

Oznamenie o počte obyvateľov obce Remeniny

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie.pdf (340356)