Verejné obstarávanie

  ,,Futbalovo - Volejbalové ihrisko v obce Remeniny"

 
 
Obec Remeniny ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm. b) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zabezpečuje zadávanie zákazky na dodanie prác  s názvom: ,,Futbalovo - Volejbalové ihrisko v obce Remeniny"
 
 

  „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU“

 
Obec Remeniny ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm. b) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zabezpečuje zadávanie zákazky na dodanie prác  s názvom: „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU“