Číslo zmluvyČ.074PO220312
NázovDodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č. 074PO220312
Dátum zverejnenia04.10.2021
Dátum uzavretia24.09.2021
Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
1423 511Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR09.05.202309.05.2023Dobrovoľná požiarna ochranaSRf7c95_Zmluva č. 1423 511 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR.pdfViac
č. 02937/2022-OV-0250251/22-00Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami19.12.202205.12.20224fc5a_Protokol o odovzdaní pozemkov.pdfViac
Dodatok 1/ 2023Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi07.12.202228.11.2022FÚRA s.r.o.e0680_Dodatok 1-2023 k zmluve o poskztovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.pdfViac
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál07.11.202207.11.2022Prima Bankaf7038_Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál.pdfViac
č.71/014/22Municipálny úver - Univerzál07.11.202207.11.2022Prima Bankab7491_Municipálny úver - Univerzál - Zmluva o úvere č. 71_014_22.pdfViac
ZLP- 00332747Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS27.10.202217.10.2022DEUS0a36d_Zmluva o pripojení k informačnému systému DEUS.pdfViac
22/40/054/236Dohoda - Cesta na trh práce27.07.202218.07.2022Úpsvr Vranov n/Tf3cc8_Dohoda č.22-40-054-236 cesta na trh práce.pdfViac
461/2022/OPRZmluva o poskytnutí dotácie PSK25.07.202231.05.20223c4cb_Zmluva č.461-2022-OPR o poskytnutí dotácie.pdfViac
2022/815-HMDarovacia zmluva21.06.202209.05.2022Ministerstvo obrany SRfe0b8_Darovacia zmluva.pdfViac
1422 479Zmluva o poskytnuti dotácie z prostridkov DPOSR11.05.202209.05.2022DPOSRd553c_Zmluva č. 1422479 DPO-SR.pdfViac
Zmluva o poskytovaní služieb 04.03.202215.02.2022KB PROTECT8290c_Zmluva o poskytovaní služieb KB PROTECT.pdfViac
č.3Dodotok k zmluve triedeného zberu z.d.26.6.2020 Fúra05.01.202231.12.2021a9061_Dodatok č.3 k zmluve TZ Fúra.pdfViac
Dodatok 1/2022 Fúra04.01.202230.12.2021ac57e_Dodatok 1-2022 Fúra.pdfViac
Dodatok č.3Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spol.obecného úradu09.12.202108.12.202193709_dodatok_č_3_spoločný_obecný_urad.docxViac
č.71/017/19Dodatok č. 2 Zmluva o municipánom úvere Prima Banka18.11.202118.11.2021Prima banka Slovenskof345a_Dodatok č.2 - Zmluva o municipálnom úvere Prima Banka.pdfViac
Č.074PO220312Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č. 074PO22031204.10.202124.09.202100b6e_Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP č.074PO0220312.pdfViac
Dodatok 2/2021Fúra27.08.202123.08.2021Fúra0fdd9_Dodatok 2-2021 Fúra.pdfViac
Dohoda č.21/40/054/54Podpora zamestnanosti: Aktivita č. 130.06.202129.06.2021ÚPSVaR Vranov nad Topľou567f8_Dohoda na podporu zamestatnosti.pdfViac
Príloha č. 2 k zmluve v oblasti triedeného zberu24.05.202124.05.202159370_Príloha č. 2 k zmluve v oblasti triedeného zberu.pdfViac
1421 634Zmluva DHZ č. 1421 63421.05.202121.05.20217254c_Zmluva DHZ č. 1421 634.pdfViac