Všeobecné záväzné nariadenia (VZN)
DátumNázovPopisPríloha
16.12.2022Dodatok č.2 k VZN č.1/2015 o poplatku komunálne odpady330bf_Dodatok č.2 k VZN č.1-2015.pdf
16.12.2022VZN č.1/2022 o výške mesačného ptíspevku v školských zariadeniachecb60_VZN č.1-2022.pdf
14.03.2021Dodatok č.1 VZN o miestnych daniach a poplatku za odpady547f3_Dodatok č.1 VZN o miestnych daniach a poplatku za odpady.pdf
14.03.2021Návrh VZN Dodatok č.1 poplatok za kom. odpad69544_Návrh VZN Dodatok č.1 poplatok za kom. odpad.pdf
14.03.2021VZN podmienky na umiestňovanie volebných plagátov0c61e_VZN podmienky na umiestňovanie volebných plagátov.pdf
14.03.2021Návrh VZN č.1/2020 podmienky na umiestňovanie volebných plagátov2515c_Návrh VZN č.1-2020.pdf
14.03.2021VZN o miestnych daniach a poplatku za kom. odpad4b6be_VZN o miestnych daniach a poplatku za kom. odpad.pdf
14.03.2021VZN č.32009 o chove a držaní psov25553_VZN č.32009 o chove a držaní psov.pdf