Všeobecné záväzné nariadenia (VZN)
DátumNázovPopisPríloha
28.12.2023VZN č.1/2023 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dôchádzky78c24_VZN č.1-2023 O mieste a čase zápisu dieťaťa do školy.pdf
15.12.2023Dodatok č.4 k VZN č.1/2015f20a4_Dodatok č.4 k VZN k VZN č. 1-2015 o poplatku za komunálny odpad.pdf
15.12.2023Dodatok č.3 k VZN č.1/20154ad67_Dodatok č.3 k VZN č.1-2015 o poplatku za psa.pdf
15.12.2023 VZN č.3/2023 o poplatkoch za poskytovanie služieb občanom obce v roku 2024 621f4_VZN č.3-2023 o poplatkoch za poskytovanie služieb občanom obce v roku 2024.pdf
15.12.2023 VZN č.2/2023 o miestnej dani z nehnuteľností na územi obce Remeniny22c91_VZN č.2-2023 o miestnej dani z nehnuteľností.pdf
30.11.2023Návrh VZN č.1/2023 O m mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky72ff2_Návrh VZN č.1-2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa v školách.pdf
16.12.2022Dodatok č.2 k VZN č.1/2015 o poplatku komunálne odpady330bf_Dodatok č.2 k VZN č.1-2015.pdf
16.12.2022VZN č.1/2022 o výške mesačného ptíspevku v školských zariadeniachecb60_VZN č.1-2022.pdf
14.03.2021Dodatok č.1 VZN o miestnych daniach a poplatku za odpady547f3_Dodatok č.1 VZN o miestnych daniach a poplatku za odpady.pdf
14.03.2021Návrh VZN Dodatok č.1 poplatok za kom. odpad69544_Návrh VZN Dodatok č.1 poplatok za kom. odpad.pdf
14.03.2021VZN podmienky na umiestňovanie volebných plagátov0c61e_VZN podmienky na umiestňovanie volebných plagátov.pdf
14.03.2021Návrh VZN č.1/2020 podmienky na umiestňovanie volebných plagátov2515c_Návrh VZN č.1-2020.pdf
14.03.2021VZN o miestnych daniach a poplatku za kom. odpad4b6be_VZN o miestnych daniach a poplatku za kom. odpad.pdf
14.03.2021VZN č.32009 o chove a držaní psov25553_VZN č.32009 o chove a držaní psov.pdf