Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
Kúpna zmluva Mgr. Ján Molitoris29.11.202324.11.202380cb3_Kúpna zmluva Mgr. Ján Molitoris.pdfViac
Kúpna zmluva19.10.202318.10.2023f3a8e_Kúona zmluva Ing. Ján Molitoris.pdfViac
Kúpna zmluva19.10.202318.10.20239f59b_Kúpna zmluva Molitoris Ján.pdfViac
Kúpna zmluva17.10.202309.10.2023ad653_Kúpna zmluva Molitoris Štefan.pdfViac
Kúpna zmluva10.10.202302.10.20238d019_Kúpna zmluva Ing. Molitoris Slavomír.pdfViac
Kúpna zmluva02.10.202325.09.202327388_Kúpna zmluva Stanislav Molitoris.pdfViac
Kúpna zmluva26.09.202321.09.2023cd8e9_Kúpna zmluva Ing. Pavel Duhaň.pdfViac
Kúpna zmluva 26.09.202318.09.20235132b_Kúpna zmluva Ing. Berec.pdfViac
Kúpna zmluva26.09.202318.09.20236f995_Kúpna zmluva Erik Bobák.pdfViac
1215/2023/OPRZmluva č. 1215/2023/OPR o poskytnutí dotácie 28.08.202326.08.2023Prešovský samosprávny kraj64f85_Zmluva č. 1215-2023-OPR o poskytnnutí dotácie.pdfViac
1423 511Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR09.05.202309.05.2023Dobrovoľná požiarna ochranaSRf7c95_Zmluva č. 1423 511 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR.pdfViac
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET19.01.202313.01.2023Dobraobecbf371_Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov na CUET.pdfViac
č. 02937/2022-OV-0250251/22-00Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami19.12.202205.12.20224fc5a_Protokol o odovzdaní pozemkov.pdfViac
Dodatok 1/ 2023Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi07.12.202228.11.2022FÚRA s.r.o.e0680_Dodatok 1-2023 k zmluve o poskztovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.pdfViac
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál07.11.202207.11.2022Prima Bankaf7038_Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál.pdfViac
č.71/014/22Municipálny úver - Univerzál07.11.202207.11.2022Prima Bankab7491_Municipálny úver - Univerzál - Zmluva o úvere č. 71_014_22.pdfViac
ZLP- 00332747Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS27.10.202217.10.2022DEUS0a36d_Zmluva o pripojení k informačnému systému DEUS.pdfViac
22/40/054/236Dohoda - Cesta na trh práce27.07.202218.07.2022Úpsvr Vranov n/Tf3cc8_Dohoda č.22-40-054-236 cesta na trh práce.pdfViac
461/2022/OPRZmluva o poskytnutí dotácie PSK25.07.202231.05.20223c4cb_Zmluva č.461-2022-OPR o poskytnutí dotácie.pdfViac
2022/815-HMDarovacia zmluva21.06.202209.05.2022Ministerstvo obrany SRfe0b8_Darovacia zmluva.pdfViac