Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov27.03.202425.03.2024Natur-pack, a.s.98b43_Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdfViac
1424495Zmluva o poskytnutí dotácie Dpo SR27.03.202425.03.2024Dobrovoľná požiarna ochrana SR43131_Zmluva č. 1424 495 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dpo SR.pdfViac
č.2024/127Zmluva o poskytnutí dotácie15.02.202414.02.2024Ministerstvo financií Slovenskej republikybead1_Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024-127.pdfViac
Kúpna zmluva15.02.202414.02.2024Danka Janočková51c43_Kúpna zmluva Danka Janočková.pdfViac
č.RA-SNCA/20206545Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať13.02.202423.01.2024Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby656a9_Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať.pdfViac
23/338Zmluva o audite 2022-202514.12.202328.11.2023Ing. Janka Herpáková - audítorba63f_ZMLUVA O AUDITE 2022-2025 - REMENINY.pdfViac
Kúpna zmluva Mgr. Ján Molitoris29.11.202324.11.202380cb3_Kúpna zmluva Mgr. Ján Molitoris.pdfViac
Kúpna zmluva19.10.202318.10.2023f3a8e_Kúona zmluva Ing. Ján Molitoris.pdfViac
Kúpna zmluva19.10.202318.10.20239f59b_Kúpna zmluva Molitoris Ján.pdfViac
Kúpna zmluva17.10.202309.10.2023ad653_Kúpna zmluva Molitoris Štefan.pdfViac
Kúpna zmluva10.10.202302.10.20238d019_Kúpna zmluva Ing. Molitoris Slavomír.pdfViac
Kúpna zmluva02.10.202325.09.202327388_Kúpna zmluva Stanislav Molitoris.pdfViac
Kúpna zmluva26.09.202321.09.2023cd8e9_Kúpna zmluva Ing. Pavel Duhaň.pdfViac
Kúpna zmluva 26.09.202318.09.20235132b_Kúpna zmluva Ing. Berec.pdfViac
Kúpna zmluva26.09.202318.09.20236f995_Kúpna zmluva Erik Bobák.pdfViac
1215/2023/OPRZmluva č. 1215/2023/OPR o poskytnutí dotácie 28.08.202326.08.2023Prešovský samosprávny kraj64f85_Zmluva č. 1215-2023-OPR o poskytnnutí dotácie.pdfViac
1423 511Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR09.05.202309.05.2023Dobrovoľná požiarna ochranaSRf7c95_Zmluva č. 1423 511 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR.pdfViac
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET19.01.202313.01.2023Dobraobecbf371_Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov na CUET.pdfViac
č. 02937/2022-OV-0250251/22-00Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami19.12.202205.12.20224fc5a_Protokol o odovzdaní pozemkov.pdfViac
Dodatok 1/ 2023Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi07.12.202228.11.2022FÚRA s.r.o.e0680_Dodatok 1-2023 k zmluve o poskztovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.pdfViac