Verejné obstarávanie
DátumNázovPopisPríloha
14.03.2021,,Futbalovo - Volejbalové ihrisko v obce Remeniny"Obec Remeniny ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm. b) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zabezpečuje zadávanie zákazky na dodanie prác  s názvom: ,,Futbalovo - Volejbalové ihrisko v obce Remeniny"fc7b0_Projektová dokumentácia (3).zipfc7b0_Výkaz Výmer čistý (2).xlsxfc7b0_Príloha č.3 spôsob určenia ceny.docxfc7b0_ZoD_Remeniny_7.4_stavebné práce.pdffc7b0_Výzva na predloženie cenovej ponuky SP FVI Remeniny (2).pdf
14.03.2021„ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU“Obec Remeniny ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm. b) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zabezpečuje zadávanie zákazky na dodanie prác  s názvom: „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU“1aa6a_Projektová dokumentácia (2).zip1aa6a_0-4 Príloha č 4 Návrh plnenia kritéria -vzor (3).docx1aa6a_0-3 Príloha č 3 Formulár uchádzača (3).docx1aa6a_0-2 Priloha č 2 _Obchodne_podmienky_ZoD_Návrh (4).doc1aa6a_0-1 Príloha č. 1 Výkaz výmer.zip1aa6a_0 Výzva Remeniny I..pdf