NAJBLIŽŠÍ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU: pondelok 23. 4. 2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Hrešo.pdf (200385)

 

Zasadnutie valného zhromaždenia

spoločenstva pozemkov, pasienkov a lesov.

 

Pozemkové spoločenstvo združených pozemkov, pasienkov a lesov,  094 31 Remeniny

 

      Výbor pozemkového  spoločenstva v Remeninách Vás pozýva na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa:  27.05.2018 o 1400 hodine v kultúrnom dome v Remeninách.

Program schôdze:

            1./ Otvorenie

            2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

            3./ Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva  

            4./ Prerozdelenie zisku rok 2017              

            5./ Rôzne

            6./ Diskusia

            7./ Návrh na uznesenie

            8./ Záver

 

Vaša účasť na tomto zasadnutí je nutná a je na vlastné náklady.

Ak sa tohto zasadnutia nemôžte zúčastniť v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z  môžete svoje právomoci preniesť na splnomocnenú osobu. Splnomocnenie zaslať na adresu : Obecný úrad   094 31 Remeniny č.11.

Dúfame, že svoje povinnosti si zariadite tak, aby ste sa mohli zasadnutia zúčastniť.

S pozdravom

V Remeninách dňa: 24.4.2018                                            

         Leško Ľubomír, predseda spoločnosti

 

 

Zber separovaného odpadu - APRÍL 2018

 
13.4.2018 (piatok) - Papier
  • noviny, časopisy, kartón
 
16.4.2018 (pondelok) - Nebezpečný odpad
  • batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL
  •  
NO sa odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní sa dokladom totožnosti.
14.10.2016 (piatok) - Elektro odpad a kovové obaly

Obecný turnaj v stolnom tenise 2018

V sobotu 3. marca 2018 sa v našej obci konal ďalší ročník obecného stolnotenisového turnaja.

Turnaj začal o 10.00 hod. príhovorom p. starostu a hneď na to sa začali prvé zápasy. V príjemnej športovej atmosfére a hlavne bez zranení sme sa postupne dozvedeli aj meno víťaza a stolnotenistov umiestnených na ďalších miestach.

Poradie:

1. miesto a putovný pohár starostu obce: Jaroslav Pasternák

2. miesto: Tomáš Pasternák

3. miesto: Pavel Duhaň

4. miesto: Stanislav Andrejko

5. miesto: Jozef Tkáč

6. miesto: Lukáš Hermanovský

Oceneným ešte raz blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník opäť o rok.

Fotoreport z podujatia si môžete pozrieť v našej fotogalérii tu.

 

660. výročie prvej písomnej zmienky o obci Remeniny (1356-2016)

Ďakujeme všetkým, ktorí ste s nami prišli osláviť toto krásne jubileum našej obce. 
Veríme, že ste prežili krásne nedeľné popoludnie plné hudby, tanca, spevu, stretnutí i mnohých ďalších zážitkov.
Pripravili sme pre vás krátky fotoreport z tejto oslavy, ktorý si môžete pozrieť tu.
 
 

Vítajte na stránkach firmy Obecremeniny-sk

Staršie webové stránky obce Remeniny

Dnes je

Kalendár vývozu komunálneho odpadu 2018

Fotogaléria