06.03.2023

Bohoslužobný poriadok - 6.3.2023 - 12.3.2023

REMENINY

Pondelok:   8:30 Veľkopôstny moleben

Utorok:      7:30 *rod.Berdisová

Streda:      17:00 *Kristián                                                VPD

Štvrtok:       7:30 *Marek

Piatok:      17:00 *Jozef s rod., Anton s rod., Boris s rod.   VPD

Sobota: tretia zádušná      

                   7:30 +zádušná s panychídou za všetkých zosnulých

Nedeľa tretia pôstna - Krížupoklonná

                 10:30 *farské spoločenstvo, vyloženie sv. kríža

 

       PROSAČOV

Štvrtok: 16:30 +Anton, panychída za všetkých zosnulých

Nedeľa tretia pôstna – Krížupoklonná

               9:00 *Johana, vyloženie sv. kríža

       

VAVRINEC

Nedeľa tretia pôstna – Krížupoklonná

Sobotu s platnosťou 16:00 *Ján, vyloženie sv. kríža,

                                           panychída za všetkých zosnulých

 

Dnes o 14:00 - Večiereň