22.03.2023

Bohoslužobný poriadok - 20.3.2023 - 26.3.2023

REMENINY

Pondelok: 

Utorok:    17:00 +Juraj, Alžbeta, Ján, Helena,          3.pieseň kajúceho kánonu

Streda:      17:00 +Anastázia Balážová                                VPD

Štvrtok:     17:00 +Mária Hirková – ročná s panych.,  4.pieseň kajúceho kánonu

Piatok:      17:00 +Anna Košová                                          VPD

Sobota: Zvestovanie presv. Bohorodičke

                10:30 *Marián s rod., myrovanie

                14:00 Veľká večiereň

Nedeľa piata pôstna – prepod. Márie Egyptskej

            10:30 *farské spoločenstvo

 

       PROSAČOV

Pondelok: 17:00 +Tomáš – ročná s panychídou

Sobota: Zvestovanie presv. Bohorodičke  9:15 *Pavol, Tatiana, myrovanie

Nedeľa piata pôstna – prepod. Márie Egyptskej 

                           8:00 *farské spoločenstvo

       

VAVRINEC

Sobota: Zvestovanie presv. Bohorodičke 8:00 na úmysel darcu, myrovanie

Nedeľa piata pôstna – prepod. Márie Egyptskej   9:15 +Anton

 

Dnes o 14:00 - Večiereň

Sobota – prikázaný sviatok!

Zo soboty na nedeľu prechádzame na letný čas – hodinu dopredu

Budúcu nedeľu KBS vyhlásila Zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom