04.04.2023

Bohoslužobný poriadok - 3.4.2023 - 10.4.2023

REMENINY

Pondelok:  8.00 spoveď chorých    18.00 +Alžbeta Kaňuková, pomazanie chorých

Utorok:      -----

Streda:      18:00 +Stanislav Čorej                               

Veľký štvrtok: 17:00 *Oliver, Matias, Natália – večiereň s lit. sv. Bazila Veľkého

                                    Sväté strasti    

Veľký piatok:    7:00 Cárske časy

                       14:00 Krížová cesta – po dedine

                       15:00 Večiereň s uložením plaščenice do hrobu, ZB-Boží hrob

 

Veľká sobota:  15:00 *rod.Pilátová - Večiereň s lit. sv. Bazila Veľkého

 

Svätá a veľká nedeľa Paschy

                  5:00 Utiereň vzkriesenia, požehnanie veľkonočných jedál

                  10:30 *farské spoločenstvo, myrovanie

                       14:30 Paschálna večiereň

Svetlý pondelok: 10:30 *Stanislav s rod.

                                       sprievod okolo cerkvi s čítaním evanjelií

 

     PROSAČOV

Svätá a veľká nedeľa Paschy  9:00 *Eva s rod., Miroslava s rod, požehnanie jedál

Svätlý pondelok:  8:00 *Mária, Miroslav, Janka s rod., myrovanie

 

VAVRINEC

Utorok: 8:00 *Mária, spovedanie

Svätá a veľká nedeľa Paschy 

7:30 *Ľubomír, Helena, Anton, Soňa, Lenka, Simona, Adam, Lukáš, požehnanie jedál

Svetlý pondelok: 9.15 *rod.Mihaľová, myrovanie

 

Pondelok, stredu – VPD, pondelok - pomazanie chorých

Veľký piatok – prikázaný sviatok, zdržanlivosť od mäsa, vajec, mlieka s pôstom, na obrady - brožúrky

Bdenie pri Božom hrobe – zapísať sa