20.02.2023

Bohoslužobný poriadok – 20.2.2023 – 26.2.2023

Remeniny

Pondelok:    8:30 Tretia hodinka

                   17:30 Veľkopôstny moleben

Utorok:      17:00 +Helena a Ján Pasternákoví

Streda:       17:00 +Mária Hirková                  LVPD

Štvrtok:      17:00 *Helena s rod., Ivana s rod., Denisa s rod., Vanda s rod.,

                   20:00 Getsemanská hodinka

Piatok:      17:00 +Anastázia Balážová         LVPD + kolyva

Sobota:        7:30  +Michal Kokinda

Nedeľa: prvá pôstna

                10:30  *farské spoločenstvo

 

      Prosačov 

Nedeľa: prvá pôstna     9:00 *Anna, Mária

 

       Vavrinec

Nedeľa: prvá pôstna  sobotu s platnosťou   16:00 +Juraj, Helena

 

Dnes o 14:00 – večiereň s poklonami sv. Efréma

Pondelok je prvý deň Štyridsiatnice – je predpísaný prísny pôst, v pôstnom období stredy a piatky sú bez mäsa, rovnako stredy a piatky sa budeme modliť liturgie vopred posvätených darov – brožúrky „Moja modlitba“.

Budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Vďaka štedrým darcom sme dnes mohli posvätiť nové bohoslužobné rúcho, krížik a oltárne plachty na obdobie pôstu. Pán Boh zaplať!