13.03.2023

Bohoslužobný poriadok - 13.3.2023 - 19.3.2023

REMENINY

Pondelok:    8:30 rozjímavý sv. ruženec - bolestný

Utorok:    17:00 +Alžbeta Kaňuková        Veľkopôstny moleben

Streda:      17:00 +Mária,Juraj,Mikuláš,rod.Pasternáková a rod.Hudáková  VPD

Štvrtok:     17:00 +Michal, Helena

                 20:00 Getsemanská hodinka

Piatok:      17:00 *Jozef Andrejko s rod.                                                       VPD

Sobota: štvrtá zádušná      

                   7:30 +zádušná s panychídou za všetkých zomrelých

Nedeľa štvrtá pôstna

                 10:30 *farské spoločenstvo, udelenie iniciačných sviatostí

 

       PROSAČOV

Nedeľa štvrtá pôstna 

              sobotu s platnosťou  16:00 +Jana, panychída za všetkých zomrelých

       

VAVRINEC

Štvrtok: 8:00 +Ján, Anton a ost z rod., panychída za všetkých zomrelých

Nedeľa štvrtá pôstna   9:00 *Eliška, Dominik a celá rod.