Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Návrh - Záverečný účet obce za rok 202215.05.202315.05.20238cd10_Záverečný účet obce za rok 2022.pdf
Verejná vyhláška - stavebné povolenie10.05.202315.05.202383c78_Remeniny - Peter Ha Dac a Beáta Ha Dacová - Stavebné povolenie.pdf
Zámer25.04.202310.05.2023991ba_Zámer.pdf
Verejná vyhláška - stavebné povolenie14.04.202329.04.202329f2f_Remenuny - JUDr. Miroslav Pilát - RD - bolo vydané ÚR.pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania06.04.202321.04.20234df3c_Remeniny Peter Ha Dac a manž. - RD.pdf
Pozvánka na OZ11.04.202321.04.20235ba36_Pozvánka OZ 14.4.2023.pdf
Dodatok č.2 k VZN č.1/2015 o poplatku komunálne odpady16.12.202201.01.1970da7bd_Dodatok č.2 k VZN č.1-2015.pdf
VZN č.1/2022 o výške mesačného ptíspevku v školských zariadeniach16.12.202201.01.197005335_VZN č.1-2022.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2023- 2024- 202516.12.202201.01.19702b957_Návrh rozpočtu 2022 Výdavky - Príjmy.pdf