Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Dodatok č.4 k VZN č.1/201530.11.202315.12.20238a57c_Návrh - Dodatok č. 4 k VZN č. 1-2015.pdf
Verejná vyhkáška - Stavebné povolenie30.11.202315.12.2023aa029_Remeniny - Daniel Mitaľ a manž. - RD.pdf
Dodatok č.3 k VZN č.1/201530.11.202315.12.202339ae7_Návrh- Dodatok č.3 k VZN č.1-2015.pdf
Návrh VZN č.3/2023 o poplatkoch za poskytovanie služieb občanom obce v roku 202430.11.202315.12.2023da6da_Návrh VZN č. 3-2023 o poplatkoch za poskztovanie služieb občanom obce v roku 2024.pdf
Návrh VZN č.2/2023 o miestnej dani z nehnuteľností na územi obce Remeniny30.11.202315.12.2023e3379_Návrh VZN č. 2-2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti na územi obce Remeniny.pdf
Návrh VZN č.1/2023 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky30.11.202315.12.2023b2af8_Návrh VZN č.1-2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa v školách.pdf
Návrh rozpočtu na rok 202430.11.202315.12.20236f523_Návrh rozpočtu na rok 2024,.pdf
Pozvánka na OZ27.11.202306.12.202320765_Pozvánka OZ 1.12.2023.pdf
Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovensá distribučná, a.s.17.07.202301.01.1970f7f26_Oznámenia.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2023- 2024- 202516.12.202201.01.19702b957_Návrh rozpočtu 2022 Výdavky - Príjmy.pdf