Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Návrh rozpočtu na rok 202211.11.202126.11.2021fd131_Návrh rozpočtu na rok 2022.pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Remeniny10.06.202101.07.2021Obec Remeniny v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Remeniny.67f0b_Výberové konanie na riaditeľa ZŠ.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac