Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Návrh rozpočtu na rok 2023- 2024- 202528.11.202212.12.20228afcb_Návrh rozpočtu 2023-2024-2025.pdf
Návrh dodatku k VZN č. 1/201528.11.202212.12.2022ab0ad_Návrh dodatku k VZN č. 1-2015.pdf
Návrh VZN č.1/202228.11.202212.12.2022bdda6_Návrh VZN č. 1-2022.pdf
Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie nájmu03.01.202205.03.20223aa40_Oznamenie o zasielani údajov o dohodnutom a zaplatenom nájme.pdf