24.10.2022

Bohoslužobný poriadok – 24.10.2022 – 30.10.2022
Remeniny
Pondelok: ------
Utorok: ------
Streda: ------
Štvrtok: ------
Piatok: ------
Sobota: ------
Nedeľa: 21. po ZSD
10:30 *farské spoločenstvo
Prosačov
Nedeľa: 21. po ZSD
Sobotu s platnosťou - 17:00 +Michal s panychídou
Vavrinec
Nedeľa: 21. po ZSD
9:00 +Michal Kaščák
V tomto týždni ma v súrnom prípade zastupuje o.Peter Šturák ml. z Matiašky – 0911 913 030
Spoločná modlitba sv. ruženca počas týždňa o 20:00 v cerkvi
Dnes je pri liturgii zbierka na misie
Budúci víkend prechádzame na zimný čas