01.11.2022

Bohoslužobný poriadok – 31.10.2022 – 6.11.2022

Remeniny

Pondelok:  17:00 +Michal Diľ

Utorok:      10:00 +zádušná liturgia za všetkých zomrelých, panychída+hramoty

Streda:       17:00 +Alžbeta Kaňuková

Štvrtok:     17:00 +Helena, Eliáš, Margita, Irena, Štefan, Juraj

Piatok:       17:00 +ctiteľov B.Srdca a členov ruženca

Sobota:        7:30 +Mikuláš Kokinda s panychídou

Nedeľa: 22. po ZSD

                10:30  *farské spoločenstvo 

      

      Prosačov

Utorok: 14:00 +zádušná liturgia, na cintoríne panychída+hramoty (spovedanie)

Nedeľa: 22. po ZSD 

                       9:00 *Peter

             

       Vavrinec

Utorok: 8:00 +zádušná liturgia, na cintoríne panychída+hramoty (spovedanie)

Nedeľa: 22. po ZSD

     Sobotu s platnosťou   17:00 *Karolína, Teodor

 

V dňoch 1.11. – 8.11. môžeme získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Je treba si vzbudiť úmysel za dušu konkrétneho zomrelého človeka, byť v stave milosti, prijať Eucharistiu, navštíviť cintorín, pomodliť sa na úmysel Sv.Otca: Verím, Otče náš, Raduj sa, Sláva i teraz. V týchto dňoch sa zároveň budeme po liturgii modliť aj panychídu za duše našich zomrelých. Môžete nahlásiť aj posviacku pomníkov.

Spovedanie - okrem utorka – stále pred liturgiou, chorých pôjdem spovedať piatok od 8:00