08.11.2022

Bohoslužobný poriadok – 7.11.2022 – 13.11.2022

Remeniny

Pondelok:  17:00 *Anna a Ján s rod.

Utorok: Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ost. beztelesným mocnostiam         

                  18:00 na úmysel darcu                  myrovanie, panychída

Streda:         7:30 +Michal, Zuzana

Štvrtok:     17:00 +Vincent

Piatok:       17:00 *rod. Mitaľová a Ha-Dacová

Sobota:        7:30 *Angelika

Nedeľa: 23. po ZSD, sv.Ján Zlatoústy

                10:30  *farské spoločenstvo 

      

      Prosačov

Utorok: Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ost. beztelesným mocnostiam

                                          16:30 *Michal s rod.           myrovanie

Nedeľa: 23. po ZSD, sv.Ján Zlatoústy 

         Sobotu s platnosťou 17:00 +Danka, Anna, Mária, Ján

             

       Vavrinec

Utorok: Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ost. beztelesným mocnostiam

                                           8:00 +Michal Kaščák      myrovanie         

Nedeľa: 23. po ZSD, sv.Ján Zlatoústy

                                           9:00 *Mária, Iveta, Laura, Milan

 

V dňoch 1.11. – 8.11. môžeme získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Je treba si vzbudiť úmysel za dušu konkrétneho zomrelého človeka, byť v stave milosti, prijať Eucharistiu, navštíviť cintorín, pomodliť sa na úmysel Sv.Otca: Verím, Otče náš, Raduj sa, Sláva i teraz. V týchto dňoch sa zároveň budeme po liturgii modliť aj panychídu za duše našich zomrelých.

Budúcu nedeľu bude zbierka na Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove.

V zakristii si vyzdvihnite objednané knižné kalendáre.