16.11.2022

Bohoslužobný poriadok – 14.11.2022 – 20.11.2022

Remeniny

Pondelok:  17:00 +Mária, Ján

Utorok:    Začiatok Filipovky

                  17:00 +Michal, Helena     

Streda:         7:30 +Magdaléna, Štefan, Mária, Andrej, Marián, Viera, Anna

Štvrtok:       7:30 *Miroslav

Piatok:       17:00 +Gabriel, Anna, Anna, Michal, Vendelín, Marek

                     Biblické stretko

Sobota:        7:30 +Bohumil a Helena Kobzáňoví

Nedeľa: 24. po ZSD – Krista Kráľa

                10:30  *farské spoločenstvo 

      

      Prosačov

Nedeľa: 24. po ZSD – Krista Kráľa 

                             9:00 *Ján a Darina s rod.           myrovanie

             

       Vavrinec

Nedeľa: 24. po ZSD – Krista Kráľa

     Sobotu s platnosťou  17:00 *Ondrej, Miriam

 

Dnes je zbierka na Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove.

Týždeň Cirkvi pre mladých vyvrcholí stretnutím mladých s vladykom Petrom v Malcove.

Piatok po liturgii pozývam na Biblické stretko.